Fakta om senteret

Stathelle mot sjøen
Alti Brotorvet - i hjertet av Grenland

Gangvn. 10, Postboks 78, 3960 Stathelle

Alti Brotorvet er et populært handlested i Bamble kommune i Grenland. Gamle E18 og starten av den sørlandske hovedvei ligger ved senteret. Nye E18 kommer litt lenger opp, via en rundkjøring og en tunnel. All adkomst fra nord er forbi to broer: Grenlandsbroen og Breviksundbroen.

Stathelle mot sjøen

Fordeler med senteret

Kontaktpersoner

Våre kjøpesenter