Fakta om senteret

Alti Futura tegning av utbygging
Alti Futura i Kristiansund

Industriveien 17, 6517 Kristiansund

Alti Futura ligger ved innfartsveien til Kristiansund, ca. 5 km fra bysentrum. Et rikt handelstilbud her på Løkkemyra, samt gode bussforbindelser og gratis parkering gjør Alti Futura til et attraktivt senter. Futura har vært synonymt med handel i Kristiansund siden 1989. Høsten 2019 utvider senteret med 14 000 kvm. Omsetningsmessig har senteret har hatt en jevnt fin økning gjennom mange år, og utbyggingen forventes å gi stor økning på årsbasis.
Senteret henvender seg til et primærmarked i Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla, men har kunder fra hele Nordmøre i tillegg.

Alti Futura tegning av utbygging

Fordeler med senteret

Kontaktpersoner

Våre kjøpesenter