Fakta om senteret

Alti Harebakken inngangsparti
Alti Harebakken - strategisk ved E18 i Arendal

Langsæveien 5, 4846 Arendal

Alti Harebakken er et familie- og regionsenter for familier i alle aldre. Senteret er godt plassert med tanke på boligutbyggingsområder, skoler og nye idrettsanlegg. Alti Harebakken er også et attraktivt stoppested for reisende på vei mellom Sørlandet og Østlandet.
Befolkningsutviklingen i området har vært stabil og litt stigende de siste årene.

Alti Harebakken inngangsparti

Fordeler med senteret

Kontaktpersoner

Våre kjøpesenter