Fakta om senteret

Alti Kragerø inne cafe
Alti Kragerø rett ved avkjøringen fra E18

Kjølebrøndsveien 1, 3766 Sannidal

Alti Kragerø ligger 12 km utenfor Kragerø sentrum og i bydelen Sannidal ved knutepunktet for offentlig kommunikasjon rett ved avkjøring fra E18.
Kragerø er et varemerke som feriested på sommeren, det ligger ca. 4 000 hytter i kommunen, hvorav mange ligger på Levangshalvøya. Alti Kragerø ligger rett ved avkjøring til både Kragerø sentrum og Levangshalvøya, slik at vi dekker de fleste hyttene. Bydelen Sannidal har barnehage, barneskole og ungdomsskole som ligger i nærheten av senteret. Det er de siste år gjort større utbygginger på boligfelt og kommunens industriområde ligger 1 km nord for senteret.

Alti Kragerø inne cafe

Fordeler med senteret

Kontaktpersoner

Våre kjøpesenter