Fakta om senteret

Dombås Senter fasade og parkeringsplass
Dombås Senter - trafikknutepunktet langs E6

Sentralplassen, 2660 Dombås

Dombås Senter ligger sentralt ved et stort trafikknutepunkt, det viktigste på Indre Østland. Her møtes veier mellom nord og sør, øst og vest, og Dombås har hovedforbindelse med både bil, buss og tog i alle retninger.
Dombås sentrum er hjertet i Dovre og Lesja kommune, og her stopper svært mange bussgrupper og andre veifarende. En utbygging av senteret er under planlegging.

Dombås Senter fasade og parkeringsplass

Fordeler med senteret

Kontaktpersoner

Våre kjøpesenter