Fakta om senteret

Lillesand Senter fasade med inngang
Lillesand Senter det ledende handlestedet for Lillesand med oppland

Senterveien 30, 4790 Lillesand

Lillesand Senter ligger i Tingsaker Handels- og Helsepark midt mellom Arendal og Kristiansand, nær E18, ved hovedinnkjøringen til Lillesand sentrum. Det er et intimt lokalsenter med butikker fordelt på 2 etasjer. 
Senteret har etablert den største private helsesatsingen som er gjort utenfor Oslo, med blant annet eget røntgensenter og sykehus (Aleris Røntgen, Aleris Helse, Alero Tannlegesenter, samt psykiatritjeneste).
Lillesand Senter ønsker å utgjøre en motvekt til det store og upersonlige. Vi har ingen ambisjoner om å bli størst, men vi har store ambisjoner om å være best. Best på å drive lokalt kjøpesenter i Lillesand.
Lillesand Senter har 27.000 potensielle kunder innenfor en radius på 15 min. kjøreavstand.
Lillesand har størst %-vis befolkningsvekst på Sørlandet de siste 5 år. Turisttrafikken er stor; befolkningen dobles i Lillesand om sommeren.

Lillesand Senter fasade med inngang

Fordeler med senteret

Kontaktpersoner

Våre kjøpesenter