Fakta om senteret

Alti Mandal og byen fra lufta
Alti Mandal midt sentrum ved Mandalselva

Marnaveien 33, 4517 Mandal

Alti Mandal er et flott senter midt i byen, med Mandalselva og byens gågate som nærmeste nabo. Rett ved senteret ligger kommunikasjonsknutepunktet for buss, og med et eget parkeringshus med 400 plasser er tilgjengeligheten optimal. Senteret hadde nyåpning i 2014 etter en større utbygging; et prosjekt som også inkluderte kontorer og leiligheter.
Alti Mandal har Mandal kommune som primærmarked, i tillegg til Lindesnes, Audnedal og Marnardal. Senterets sekundærmarked strekker seg fra Lyngdal i vest til Søgne i øst.
Det er også et stort hyttemarked i Lindesnes og Mandal som utgjør et viktig marked for senteret.

Alti Mandal og byen fra lufta

Fordeler med senteret

Kontaktpersoner

Våre kjøpesenter