Fakta om senteret

Alti Surnadal_luftfoto mot elva
Alti Surnadal i sentrum av Surnadal og med hovedkontoret til Alti Forvaltning

Øravegen 4, 6650 Surnadal

Alti Surnadal ligger på Nordmøre, midt mellom de tre byene Trondheim, Molde og Kristiansund. Det første senteret åpnet her på 1970-tallet, og opp gjennom årene har det vært mange utbygginger og oppgraderinger. Senteret er et lokalsenter som først og fremst henvender seg til et primærmarked i Surnadal, Halsa og Rindal. Men et rikt handelstilbud i kommunen trekker til seg kunder fra et større omland på Nordmøre og deler av Trøndelag.
Hovedkontoret til Alti Forvaltning AS ligger her.

Alti Surnadal_luftfoto mot elva

Fordeler med senteret

Kontaktpersoner

Våre kjøpesenter