Fakta om senteret

Alti Svolvær inne på cafe med utsikt mot fjella
Alti Svolvær

Lofotgata 33, 8300 Svolvær

Alti Svolvær ligger midt i sentrum av byen med enkel adkomst fra både øst og vest, og med kort vei til torget og kaiområdet for hurtigrute og hurtigbåt-trafikk.Svolvær er Lofotens nye handlesentrum. Alti Svolvær samarbeider med Lofoten Kulturhus, Vågan Næringsforening, Destinasjon Lofoten og Thon Hotel Lofoten. Gjennom felles aktiviteter og produktiv informasjonsflyt kan aktørene «spille hverandre gode» når det skjer noe i byen. Dette kommer alle kunder til gode, og styrker samholdet i sentrum. 
Alti Svolvær ble styrket ytterligere i 2017 da det gjennomgikk utbygging på totalt 6 100 kvadratmeter.
Alti Svolvær er et naturlig samlingssted for folk i Lofoten. Primærmarkedet er Vågans befolkning (ca. 10 000) og innbyggere i nærliggende kommuner.  Sekundærmarked er innbyggere fra Vestvågøy, Flakstad, Moksnes og Hadsel, i tillegg til turister.

Alti Svolvær inne på cafe med utsikt mot fjella

Fordeler med senteret

Kontaktpersoner

Våre kjøpesenter